Pantun Sidimpuan Edisi Pemilu

mambuat salak tu sigumuru
maradian satokkin di palopat
donokma dongan ita pemilu
ditanggal sambilan bulan opat

marpokat pake sipulut
adat najolo lupus sannari
ulang hamu jadi golput
pilih ma halak na perduli

mambuat ijut tu hutaimbaru
dung mulak torus mangaragat
ulang hita ra dibujuk dohot rayu
apalagi harani hepeng na bahat
mangan di topi aek margule mera
bulung botik baen bolgangna
kema hita tu bilik suara
mamili na patut pature negaranta

habis mangan butong ma butua
lupa sude segala kesusahan
mari ma hita rap mardoa 
semoga pamilu maroban parubahan